• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Doporučujeme

Mladí zemědělci

MLADÍ Zemědělci je projekt na podporu českého zemědělství, který se zaměřuje především na osvětu zemědělství mezi laickou veřejností, snaží se ukázat lidem mimo tento obor perspektivitu tohoto oboru, nové trendy a technologie, které se v něm uplatnují apod. Dalším důležitým zaměřením tohoto projektu, jak už je možná z názvu patrné, je podpora mladých a možná jednou budoucích zemědělců, protože v současné době je v zemědělství značný generační propad a tento obor potřebuje mladé, nadané a talento...

více


Národní zemědělské muzeum

Národní zemědělské muzeum se nachází v Praze na Letné v Kostelní ulici v městské části Praha 7. Funkcionalistická budova v těsném sousedství budovy Národního technického muzea je ústředí muzea, které má řadu detašovaných pracovišť, kde jsou umístěny různé vědecké sbírky a vědecká kurátorská pracoviště. Odkaz: http://nzm.cz/

více


Jen to dobré

Jentodobre.cz je webový projekt Ministerstva zemědělství primárně určený laické veřejnosti. Čtenáři se díky němu čtivou a srozumitelnou formou dozví zajímavosti z oblasti potravin, krajiny nebo půdy. Najdou zde tipy pro drobné hospodaření a důležité informace k dotacím a pravidelně se dočtou i aktuální informace z činnosti Ministerstva zemědělství a přidružených organizací. Na webu jsou navíc také dostupná avíza a pozvánky na zajímavé regionální akce ze všech koutů České republiky. Odkaz: https...

více