• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Jít na hnojárnu je cool

Zájem o studium zemědělských oborů neklesá. Pravdou je, že do toho zasahuje demografická křivka. Ale to se týká všech oborů a celého školství. Od roku 2016 dochází ke zvedání demografické křivky a podle odhadů v roce 2024 nastoupí do prvních ročníků na zemědělských školách o 38 % víc studentů než v roce 2015.

Jaký mají výběr? Velký. V České republice nabízí čistě zemědělské vzdělání jedenáct škol.  Dalších 187 středních škol mají alespoň jeden zemědělský nebo veterinární obor. Mezi obory dominuje opravář zemědělských strojů.

Láska k zemědělství se vytváří od mala

Někteří mají k zemědělství blíž, protože v něm vyrostli. Přebírají rodinné podniky nebo se inspiruji v práci svých rodičů. V mnohých případech je k zemědělství přitáhne malé domácí hospodářství u prarodičů. Zemědělský svaz inicioval po celé republice vznik Agroenvironmentálních kroužků. V současné době je navštěvuje devadesát dětí základních škol. To však není vše. V mnohých základních školách učitelé používají speciální pracovní sešity Zemědělství žije!. Ve čtyřech dílech, které jsou odstupňované podle věku dětí jsou úkoly a informace o životě na venkově a zemědělství.

Dny otevřených dveří táhnou pozornost veřejnosti

Dny otevřených dveří známe ze školního prostředí. Školy s nimi začaly proto, aby budoucím studentům a zájemcům ukázali prostředí, aby se na vlastní oči mohli podívat, jak to u nich vypadá. Co člověk vidí sám, je lepší, než když to jen slyší z vyprávění nebo si někde přečte pár článků. To stejné platí u farem a zemědělských podnicích. Poslední roky jich stále více organizuje dny otevřených dveří pro veřejnost. Zájemcům ukazují stáje, zemědělskou techniku, dílny a nechají je projít celý areál. Mají možnost se osobně pobavit s pracovníky. A často i ochutnat produkty, které u nich vznikají.

Práce? Povolání? Poslání.

Nic na světě se neudělá samo. Vše vyžaduje určité úsilí. Zemědělství je obor, který se stará o krajinu, o zvířata a také produkuje potraviny, kterými sytí lidstvo. Není to nic nadneseného. Je to pravda. Zemědělství je práce na čistém vzduchu a zároveň práce s moderními technologiemi. Pronikání robotizace a automatizace přispívá k vyšším výnosům a také k úsporám i s ohledem na přírodu. Zemědělství je obor, bez kterého se neobejdeme. Někdy je neprávem podceňován. Ale díky srdcařům i novým technologiím je stále více perspektivní.