• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zaostřeno na mléko a maso

Zemědělství žije! se účastnilo výstav v Lysé nad Labem. Čtvrtek a pátek zde patřil národnímu holštýnskému šampionátu, sobotu a neděli ovládla Charolais show.

Ve čtvrtek i v pátek přišlo několik set dětí ze základních a mateřských škol, pro něž zde byl nachystán mj. i ve spolupráci se Svazem chovatelů holštýnského skotu zajímavý program. Kromě prohlídky telat, jalovic a krav, či představení dojnic s celoživotní užitkovostí nad sto tisíc kilogramů mléka, si totiž nejen děti mohli také zasoutěžit v dojení na dvou umělých kravičkách. Za úspěšné podojení ti nejlepší získali malý dárek v podobě mléčného výrobku z nedaleké Polabské mlékárny v Poděbradech. Soutěžilo se i o víkendu, kdy výstavu navštívila více než tisícovka návštěvníků. Na všechny čekala také tradiční naučná stezka a několik poznávacích soutěží.

Zemědělský svaz České republiky zde pokračoval v propagaci spotřeby mléka a mléčných výrobků, ale také českého hovězího masa a proto pozval na výstavu ing. Danu Gabrovskou z Potravinářské komory a prof. ing. Janu Dostálovou, CSc. z VŠCHT Praha, aby veřejnosti osvětlily skutečnosti ohledně konzumace těchto potravin a vyvedly veřejnost z mnoha omylů, které medii především internetem kolují.

Ing. Gabrovská se ve čtvrtek zhostila diskuse především pro školy. V sobotu před veřejností vystoupila prof. Dostálová. „Důležitá je pestrost stravy. Právě s tímto ohledem je nezbytné do jídelníčku pravidelně zařazovat mléko a mléčné výrobky, které jsou především výborným zdrojem bílkovin a vápníku, ale také hovězího masa, které se řadí mezi nejdůležitější s ohledem na obsah důležitých minerálních látek a vitaminů, zejména železa a vitaminu B12. Nezbytnost těchto potravin zdůrazňuji především u dětí, kterým v opačném případě mohou hrozit závažné zdravotní problémy,“ zdůraznila prof. Dostálová. „S ohledem na životní prostředí doporučuji konzumovat kvalitní české produkty.“