• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Jízda zručnosti 2018

18.6.2018

Osm oblastních kol, více než 120 soutěžících a spousta obětavé práce učitelů odborných zemědělských škol. V polovině dubna odstartovala série oblastních kol, ze kterých vzešlo 25 účastníků finálové Jízdy zručnosti, jíž připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s MSŠZ a VOŠ v Opavě a ZP Otice. Letos se uskuteční v pátek 22. června v Oticích u Opavy.

Letošní ročník odstartoval v Blatné oblastním kolem pro jižní Čechy. Nominační regionální kola následně pokračovala napříč republikou. Postupně tak získávali nominaci na republikové finále studenti zemědělských škol ve Frýdlantu, Novém Bydžově, Tišnově, Humpolci, Poděbradech, Sušici a vše zakončilo oblastní kolo pro severní Moravu v Opavě.

V těchto soutěžích získalo právo reprezentace své školy 24 studentů. Pravidla jsou jednoduchá: umístit se na předních příčkách oblastního kola. Postup totiž získali ti nejlepší, pouze s jednou podmínkou. Jednu školu může reprezentovat ve finále pouze jeden student. Jedno účastnické místo automaticky získal student pořadatelské školy.

Tou je v tomto roce Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě, jejíž reprezentant se v minulém roce umístil na druhé pozici republikového finále za domácím vítězem. Soutěž proběhne v areálu Zemědělského podniku v Oticích a souběžně se bude konat Den otevřených dveří s komentovanými prohlídkami provozu včetně mléčné farmy. Součástí akce bude i výstava zemědělské techniky a zemědělské soutěže nejen pro pozvané žáky základních škol i veřejnost. Brány se otevírají v 9 hodin a soutěž se bude konat do 15 hodin. Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství v demisi ing. Jiří Milek a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Den otevřených dveří v ZP Otice podpořil Moravskoslezský kraj.

 

 

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou MZe.