• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Kontakt:


Jana Sixtová
Ing. Jana Sixtová
manažerka projektu

mob: +420 602 790 272
mail: sixtova@zscr.cz


Ing. Soňa Jelínková
koordinátorka akcí

mob: +420 604 818 093
mail: jelinkova@zscr.cz


Ing. Vladimír Pícha
příprava a realizace akcí

mob: +420 603 532 136
mail: picha@zemedelstvizije.cz


Jana Sixtová
Jindřich Motyka
webmaster

mob: +420 226 211 004
mail: motyka@zemedelstvizije.cz

Mapa:

Zeměděslký svaz ČR
Hybernská 38
110 00 Praha 1
Telefon:(+420) 226 211 011
FAX:(+420) 224 225 521
E-mail: info@zemedelstvizije.cz