• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělství v Poodří

28. září


„Zemědělství v Poodří“
28. 9. 2017 od 9:00 do 16:00 hodin
Areál „Na Stodolní“ – náves obce Bartošovice

Přijďte s námi poznat a ochutnat rozmanitost života na venkově. Užijete si spoustu zábavy
a zároveň se dozvíte mnoho zajímavých informací o Programu rozvoje venkova
a možnostech uplatnění ve venkovských oblastech.
Pestrý program zahrnuje:
 jarmark zemědělských produktů
 prezentaci a propagaci držitelů regionální značky „Moravské Kravařsko regionální
produkt®“
 výstavu zemědělské techniky, vč. historických strojů a strojních zařízení
 prezentaci projektů podpořených dotacemi z Programu rozvoje venkova
 prezentaci a propagaci činnosti Místní akční skupiny Regionu Poodří, z. s.
 prezentaci Celostátní sítě pro venkov, jejích aktivit a partnerů
 prezentaci a prodej zemědělských produktů z Poodří
 výstavu drobného zvířectva
 soutěže, atrakce a kvízy pro děti
 vystoupení cimbálové muziky „FCM Radegast“ a tanečních skupin z Kateřinic