• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělský den Národní zemědělské muzeum Praha

2. červen


Zemědělský den v Národním zemědělském muzeu přivítá nejen školy, ale i veřejnost. Připravena bude naučná stezka s devíti zastaveními napříč oborem, zejména pak chovem hospodářských zvířat. Stanoviště budou doplněna praktickými ukázkami a soutěžemi pro malé i velké.

Těšíme se na vaši účast :)