• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělský den Národní zemědělské muzeum

20. květen


Národní zemědělské muzeum v Praze ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR v rámci projektu Zemědělství žije! připravilo na pátek 20. května 2016 naučně zábavný program o zemědělství. Nádvoří muzea tak ožije zemědělstvím a řemesly.

Přijďte se podívat a projděte se naučnou stezkou a seznamte se s jednotlivými zemědělskými obory zábavnými poznávacími aktivitami.

Jednotlivá stanoviště jsou věnována hospodářským zvířatům, potravi­nám a potravinářským komoditám, zemědělské technice, rostlinné výro­bě, chovu prasat, ovcí a koz, dojného a masného skotu.

Některá drobná hospodářská zvířátka můžete vidět i na selském dvorku - např. kozy, kachny, králíky, slepice a holuby. Můžete porovnat historic­kou i moderní zemědělskou techniku - na dvoře budou historické traktory včetně moderního Fendta, který zapůjčila společnost Agromex s.r.o. Kabiny traktorů budou otevřené!

Naučnou stezku pro vás připravil Zemědělský svaz ČR v rámci projektu Zemědělství žije! Budete se tak moci seznámit s plemeny hospodářských zvířat, poznat plodiny i semínka kulturních plodin, seznámit se se zemědělskými stroji či po čichu a po hmatu rozpoznat věci spojené se zeměděltvím.

Připraveny jsou také ukázky dobových řemesel:

Mlynářství:

Pomocí velkého kamenného mlýnku se mele zrní a díky sítu se odděluje mouka od otrub. A to je úplně jiná mouka, než najdete v obchodě.

Caletnictví:

Přímo před vámi připravujeme velmi chutné placky na rozpálených kamnech.

Přadlena:

Dřevěný kolovrat a šikovné ruce (a nohy). Můžete si to také vyzkoušet, spřádat vlákno. Není to tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.

Sýrař:

Zkušený sýrař vytvoří z domácího mléka lahodnou pochoutku a ještě bude vyprávět hromadu zajímavostí o tomto oboru.

Dopoledne je vyhrazeno pro školy, odpoledne je vítána i veřejnost. Akce se uskuteční od 9. do 17. hodin.

 

Akce probíhá pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, staros­ty MČ Praha 7 Jana Čižinského a předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Pýchy.