• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Země Živitelka

24. - 29. srpen


Dětský zemědělský svět i se Zemědělstvím žije!

Agrosalon Země živitelka zpestří také projekt Zemědělského svazu ČR s názvem Zemědělství žije! Po všechny dny se můžete těšit na mnoho poznávacích soutěží, naučnou stezku a další zemědělské atrakce. Zemědělství žije! naleznete na výstavišti nedaleko hlavní brány v dětském zemědělském světu.

A co vše na vás bude čekat? Naučný osvětový stánek vás zavede do tajů moderního zemědělství. Na plakátech ukáže, jakým směrem se tento obor ubírá a jak nám napomáhá technika a technologie. Zajímavostí bude i naučná stezka se 14 stanovišti, která se bude zaobírat nejen chovem hospodářských zvířat a pěstováním plodin, ale také potravinami a mechanizací.

Kromě mnoha ukázek zemědělských plodin, semínek a krmiv se návštěvníci seznámí i s fotografiemi různých druhů hospodářských zvířat, plemen skotu, ovcí a koz, plodin, strojů či traktorů.

Víte, z jakých zemědělských komodit se vyrábí běžné potraviny? I to si můžete vyzkoušet v soutěži, kde se přiřazují potraviny k zemědělským plodinám či hospodářským zvířatům. Pro názornost, jaké práce předchází výrobě potravin jsme připravili i naučný plakát Cesty zemědělských produktů z pole až na náš stůl.

Aby nezůstalo pouze u teoretických znalostí, mohou si všichni zájemci vyzkoušet dojení na umělém vemeni. Pro malé návštěvníky bude přichystán model zemědělské farmy s traktory, či si budou moci projet slalom s kolečkem či traktůrkem. Pro nejmenší připravujeme dětské semínkoviště, kde si mohu pohrát. Jako zpestření čekání budeme nejen pro rodiče pouštět na obrazovce filmy o tom, jak to chodí v chovu skotu a prasat a jaké práce čekají zemědělce na poli při pěstování různých zemědělských plodin.

Těšíme se na vaši návštěvu

Váš tým Zemědělství žije!

 

Přílohy
mapa-vcb.jpg