• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Výstava o životním prostředí Kolín

19. - 22. duben


Výstava je opět koncipována jako jedna velká poznávací soutěž, po jejímž úspěšném zvládnutí budou soutěžící podle svých znalostí odměněni. Soutěže budou z oblasti dendrologie, kotlíkových dotací, lesnictví a lesnické pedagogiky, mykologie, myslivosti, nakládání s odpady, nebezpečí požárů, ochrany přírody a volně žijících živočichů, ochrany ovzduší, předcházení vzniku odpadů, sledování kvality ovzduší, včelařství, vzdělávání v oblasti péče o dřeviny rostoucí mimo les,
zahrádkaření, zemědělství a zoologie.

Na stanovišti FARMA, kterou připraví Ing. Karel Horák ze Žehuně bude skutečná farma s hotelem Ing. Karla Horáka se nachází v obci Choťovice a v roce 2016 jí byl udělen Ekologický oskar. Těšit se můžete na mláďata hospodářských zvířat
i představení energeticky soběstačného hotelu s farmou. Na modelu skutečné dojnice bude možné vyzkoušet šikovnost prstů při dojení. Farmu doplní drobné hospodářské zvířectvo „ze dvora“, se kterým přijedou studenti Střední zemědělské
školy a Střední odborné školy Poděbrady. Na odlehčení bude probíhat soutěž společnosti Polabské mlékárny, a.s., ve florbalu.

Zemědělský svaz ČR na stanovišti s názvem „Zemědělství žije!“ se bude věnovat
propagaci českých potravin, především těch regionálních, zejména kvůli snížení uhlíkové stopy a tím i zlepšení ovzduší.

Výstavu zpestří a návštěvníkům osladí, český výrobce čokolády CARLA spol. s r.o. ze Dvora Králové nad Labem, který zajistí ochutnávku čokolády z čokoládové fontány. Pro podporu spotřeby mléka připraví společnost Pragolaktos
ochutnávku mléka.


Doufáme, že si návštěvníci odnesou nejen drobné dárky,
ale především mnoho nových informací a znalostí.
Slavnostní zahájení výstavy bude dne 19. dubna 2017 v 8:45,
ve dnech 20. a 21. dubna bude otevřena od 9:00 do 17:00 hod.
a v sobotu 22. dubna 2017 od 9:00 do 12:00 hod.

pořádá Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství
pod záštitou místostarosty města Kolína Mgr. Michaela Kašpara.