• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Výstava o životním prostředí Kolín

20. - 23. duben


Výstava o životním prostředí v Kolíně letos na téma „Voda“

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně zve veřejnost na výstavu o životním prostředí zaměřenou na environmentální výchovu dětí, mládeže, ale i dospělých, kterou pořádá k oslavě Dne Země ve dnech 20.-23. dubna 2016 v prostorách Městského společenského domu v Kolíně a na Karlově náměstí. Záštitu nad akcí převzal místostarosta Mgr. Michael Kašpar. Slavnostní zahájení proběhne dne 20. dubna 2016 v 8:45 hod. Výstava je opět koncipována jako jedna velká poznávací soutěž, po jejímž úspěšném zvládnutí budou soutěžící podle svých znalostí odměněni. Hlavním tématem letošního ročníku je voda a heslo „Voda je život“. Soutěže budou z oblasti čištění odpadních vod, námořní dopravy, ochrany vod při haváriích, rybářství, úpravy pitné vody, dendrologie, mykologie, myslivosti, nakládání s odpady, péče o handicapované živočichy a opuštěné psy, posuzování provozní bezpečnosti dřevin, včelařství, výroby řepkového oleje, zahrádkaření, zemědělství a zoologie.

Samostatnou soutěží bude střelba na laserové střelnici firmy S–servis bke, s.r.o., zastoupené Ing.  Antonínem Brzobohatým, kde tři nejlepší střelci do 15 let věku obdrží za svoji zručnost poháry. Pro dospělé připraví tato firma možnost zastřílet si na simulátoru švédské výroby SimWay. Jde o zařízení vyšší třídy používané pro výcvik ve střelbě, trénink i relaxační střelbu. Na výstavě bude probíhat střelba na divoká prasata a zásluhou sponzorů opět o hodnotné ceny.

Díky místní organizaci Českého rybářského svazu v Kolíně se budeme moci vydat s Jakubem Vágnerem na dobrodružnou expedici do nejdivočejších koutů naší planety. Poznat kmeny a přírodní krásy naší Země, než je navždy ztratíme. Známý dobrodruh a rybář Jakub Vágner vystoupí dne 20. dubna 2016 na Karlově náměstí od 11:00 hodin a s druhou přednáškou od 15:00 hodin.

Společnost BIOENERGO-KOMPLEX, s.r.o., spojuje technologii lisování olejnatých semen a provozování tepelné elektrárny. V provozu lisovny je zpracováváno semeno řepky olejné. Produktem je filtrovaný řepkový olej s nízkým obsahem fosforu, získaný šetrným způsobem lisováním za studena. Tím si uchovává všechny cenné látky a přírodní vitamíny. Celkový obsah esenciálních mastných kyselin omega 3 a omega 6 je v téměř ideálním poměru 1:2. V druhém provozu Energocentra je vyráběna elektrická energie pomocí spalování čisté biomasy, které nevede k zvyšování CO2 v atmosféře. Tato společnost připraví soutěžní stanoviště zaměřené na řepkový olej a provede marketingový průzkum týkající se tohoto produktu.

Rybářství je neodmyslitelně spjato s vodou, proto se místní organizace Českého rybářského svazu v Kolíně za pomoci místních organizací Veltruby, Tři Dvory a Nová Ves I a Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni postarají o rozšíření již tak oblíbeného tématu na naší akci. Těšit se můžete na ukázku historických rybářských udic, včetně udic soudobých, a to ze všech rybolovných technik, ukázku živých ryb větších velikostí s odborným výkladem, ukázku akvarijních ryb s odborným výkladem, ukázku rybářského náčiní řemeslného. Návštěvníkům budou po celou dobu k dispozici odborní lektoři, kteří podají komplexní informace z historie rybářství v Kolíně či informace pro děti o tom, jak se stát rybářem, jak se stát členem ČRS, o plánovaných akcích pro děti i dospělé.

Firma ENVI PUR s.r.o., která vyrábí, prodává a instaluje malé domovní čističky odpadních vod a kompaktní čistírny odpadních vod BioCleaner pro obce a města až do velikosti 10 000 obyvatel, na výstavě předvede domovní ČOV membránovou a domovní ČOV klasickou s terciálním filtrem pro zachycení nerozpuštěných látek a UV lampou pro dezinfekci vody. Firma CULLIGAN.CZ s.r.o. předvede úpravnu vody vhodnou pro domácnosti. Zejména představí možnosti odstranění tvrdosti vody, železa, manganu a úpravu pH. Bude předveden filtrační materiál Filtralite.

Stanoviště firmy GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., bude tentokrát zaměřeno na námořní přepravu v kontejnerových a Ro-Ro lodích. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, stanice Kolín, představí techniku určenou pro práci na vodních plochách a řekách. Na náměstí bude ukázka člunů a technických prostředků pro záchranu tonoucích a pro jímání nebezpečných látek z vodní hladiny. Dále bude instalován tzv. separátor (oddělovač) ropných produktů z vody, který se používá k likvidaci nebezpečných látek z vodních hladin. V prostorách Městského společenského domu pak bude umístěno soutěžní stanoviště související s touto tématikou.

Vodoprávní úřad MěÚ Kolín připraví stanoviště věnované vodě a jejímu koloběhu na Zemi. Zároveň chystáme rozšíření stanoviště věnovaného houbám, tentokrát o choroše. Odborně toto stanoviště zaštítí Bc. Tereza Tejklová z Mykologického klubu při Muzeu východních Čech a pan Jiří Merta ze Spolku houbařů Poděbrady.

Na výstavě budou dále svoji činnost prezentovat Český svaz včelařů se soutěží „Co znáš o včelách“ a Český zahrádkářský svaz Kolín pak představí zajímavosti ze zahrádkaření a soutěž s názvem „Jaro na zahrádce“. Další zajímavý program, organizovaný samostatně v atriu radnice, bude probíhat na stanovišti FARMA, kterou připraví Ing. Karel Horák ze Žehuně. Těšit se můžete na mláďata velkých hospodářských zvířat. Na modelu skutečné dojnice bude možné vyzkoušet šikovnost prstů při dojení. Farmu doplní drobné hospodářské zvířectvo „ze dvora“, se kterým přijedou studenti Střední zemědělské školy a Střední odborné školy Poděbrady. Na odlehčení bude probíhat soutěž společnosti Polabské mlékárny, a.s., ve florbalu. Ing. Ivo Rus z Regionálního muzea v Kolíně se zaměří na vodní faunu od bezobratlých až po savce. Odbor životního prostředí připraví velmi populární a zároveň poměrně těžkou soutěž v poznávání dřevin dle větviček. Letos se bude jednat o dřeviny ovocné.

Tradičně silně zastoupeným odvětvím pro osvětu je odpadové hospodářství. AVE Kolín, s.r.o., vystaví na Karlově náměstí svozový vůz, zametací vůz a další techniku. Opět tam bude umístěno stání s nádobami na odpad – jak by to mělo ideálně vypadat a jak to často v Kolíně vypadá. Novinkou v letošním roce bude možnost vyzkoušet si práci popeláře. Pro malé i velké návštěvníky výstavy zde budou připraveny popelnice a kontejnery (nové, prázdné), které si budou moci sami vysypat do svozového vozu. V hlavním sále MSD pak bude soutěžní stanoviště zaměřené na třídění odpadů a oblíbené balónky. Společnost ELEKTROWIN a.s. přiveze stánek, kde budou k dispozici interaktivní hry na téma recyklace elektrospotřebičů a s tím spojené kladné působení na životní prostředí včetně následné recyklace surovin pocházejících ze starých spotřebičů. Zároveň na tomto stánku bude probíhat zpětný odběr malých elektrospotřebičů (např. fén, mobil, holicí strojek apod.), které mohou návštěvníci na akci za drobnou odměnu odevzdat. Dále se na výstavě představí se svým vzdělávacím programem společnosti ASEKOL s. r. o., ECOBAT s.r.o. a EKO-KOM, a. s. Mezi stálice na naší akci patří soutěžní stanoviště Psího útulku v Kolíně a nebude chybět ani letos se soutěží zaměřenou na provoz psího útulku. Společnost SAFE TREES, s.r.o., představí důležitost hodnocení stromů ve městech v rámci projektu Stromy pod kontrolou a bude k dispozici pro vysvětlení navržených opatření na dřevinách v Kolíně, včetně problematiky kácení. Soutěž zaměří na ukázku výchovného řezu dřevin, který je mnohými odborníky považován za vůbec nejdůležitější.

 Studenti Středního odborného učiliště z Čáslavi zajistí aranžmá hlavního podia i jednotlivých soutěžních stanovišť rostlinným materiálem zapůjčeným společností PARKON s.r.o. a zároveň soutěžní stanoviště zaměřené na poznávání šišek jehličnatých dřevin a letos se zaměří také na problematiku plevelů. Péči o handicapované živočichy a nové Ekocentrum Huslík představí Záchranná stanice v Pátku. Můžete se těšit i na živé volně žijící živočichy.  Zemědělský svaz ČR na stanovišti s názvem „Zemědělství žije!“ chystá poznávání a ukázky tradičních plodin, semínek či zvířat, ale i malý kvíz na téma „Voda“. Sucho a nedostatek vody jsou totiž v posledních letech velkým strašákem zemědělců. Dozvíte se tedy, kde všude a jak voda slouží. Pouze s vodou „Zemědělství žije“!

Tradičně svou činnost představí dřevořezbář pan Vlastimil Patera, kovorytec pan Jaroslav Smrčka a tuto dvojici doplní manželé Bartlovi s ukázkou pletení košíků a ošatek a pan Havlík s ukázkou výroby dřevěného kuchyňského náčiní s paní Janatovou, která ukáže ruční pletení.  

Pevné místo na naší akci má také chovatelská přehlídka trofejí. Z myslivosti budou k vidění i trofeje zvěře ulovené v mysliveckém roce 2015 na území obcí s rozšířenou působností Český Brod a Kolín. S mysliveckou tématikou souvisí také myslivecká hudba, kterou předvedou na slavnostním zahájení studenti České lesnické akademie Trutnov. Okresní myslivecký spolek v Kolíně zajistí soutěž se zaměřením na loveckou a služební kynologii. Konečný program akce ještě není zpracován. Jednáme o možnosti zajištění rybích specialit na Karlově náměstí či výstavě zahradního nářadí a strojů a ukázku šindelářství od firmy Čábelka a Věříš z Rasoch.

S hladkým průběhem akce nám v letošním roce opět pomohou studenti a pedagogický sbor Střední školy obchodní z Kolína IV-Štáralky, za což jim patří velké poděkování. Letos navíc připraví soutěžní stanoviště s názvem „Obaly v obchodě“.

Pro odlehčení po absolvování vědomostních soutěží bude na Karlově náměstí k dispozici jedna z atrakcí Duhového parku z Třebovle.

Slavnostní zahájení výstavy bude dne 20. dubna 2016 v 8:45, ve dnech 21. a 22. dubna bude otevřena od 9:00 do 17:00 hod. a v sobotu 23. dubna 2016 od 9:00 do 12:00 hod. Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat také všem sponzorům, kteří svými finančními i věcnými dary přispěli k možnosti uspořádat již devátý ročník výstavy. Podrobnější program bude stejně jako plakát zveřejněn v průběhu měsíce dubna na webových stránkách města Kolína www.mukolin.cz.

 

Ing. Martin Gregor, DiS., OŽPZ MěÚ Kolín