• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Techagro

8. - 12. duben


Zemědělský svaz České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! připravuje netradiční naučný program v rámci veletrhu Techagro, který se uskuteční ve dnech 8. až 12. dubna na Výstavišti v Brně. Od pondělí do čtvrtka se základní a střední školy mohou objednat na zajímavou přednášku o moderních technologiích a zemědělských strojích využívaných v rostlinné i živočišné výrobě. Žáci a studenti se dozví zajímavosti o technologiích zpracování půdy, využívání navigace, ošetření vegetace, sklizni plodin a o mechanizaci živočišné výroby.

Besedu doplní poznávací soutěže se zemědělskou tematikou. V neposlední řadě se uskuteční také komentovaná prohlídka u některých výrobců a prodejců zemědělské techniky s reálnou ukázkou a popisem funkce zemědělské techniky.

Program je určen pro 7. a 8. třídy základních škol, gymnázia, střední školy a speciálně pro střední zemědělské školy a učiliště. Besedy se uskuteční v přednáškovém sále P3 umístěném v hale P, a to od pondělí do čtvrtka vždy v 9:30 a 11:00, ve čtvrtek dále od 13:30 a 15:00. Čtvrtek je věnován především školám a zájezdům, vstupné na výstavu pro tento den je pro objednané skupiny za splnění podmínek daných BVV zcela zdarma.

Objednávky na naučný program Zemědělství žije! směřujte na e-mail: jelinkova@zscr.cz.

Více o výstavě Techagro zde