• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Příběh potravin

10. červen


Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze Uhříněvsi na farmě Netluky pořádá již tradiční Příběh potravin. Zemědělství žije! pro letošní rok zastane jedno ze stanovišť.