• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Polní den v ZS Sloveč

25. září


V rámci 20. ročníku tradiční sklizně kukuřice ve Slovči, kterou pořádá Zemědělská společnost Sloveč a společnost VP AGRO, se uskuteční mimo jiné dopoledení výukový program pro děti z okolních škol. Územní organizace Zemědělského svazu v Nymburce připraví program přímo v areálu ZS Sloveč, kde si děti budou moci zasoutěžit, poznat zemědělský provoz, prohlédnout stroje a moderní kravín.

Akce začíná v 9 hodin.