• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

MR v orbě, Benešov

21. září


Již 40. ročník mistrovství republiky v orbě se uskuteční v sobotu 21. září v Benešově - na pozemcích školního statku Pomněnice. Slavnostní zahájení soutěže je plánováno na 9:30 hodin, v 11 hodin bude zahájena soutěžní orba. 

Součástí akce je také Mistrovství republiky v orbě s koňmi, které bude probíhat paralelně v téže lokalitě. 

Pro diváky je připraven zajímavý doprovodný program, mimo jiné soutěž v jízdě zručnosti s traktorem a přívěsem, výstava moderní i historické zemědělské techniky, naučný koutek apod. 

Občerstvení zajištěno. 

Více informací na adrese: www.orba-cr.cz