• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Mezinárodní soutěž opravář zemědělských strojů SOU Uherský Brod

1. - 2. duben