• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Letní slavnosti

18. červenec


LETNÍ SLAVNOSTI Národního zemědělského muzea

18.7.2015, 9-17 h.
vstupné 50 a 30 Kč

Výstavy a expozice, prodejní výstava květin, ukázky floristiky, poznávací soutěže, naučná stezka „Poznáváme zemědělství“ a další

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU MUZEJNÍ MINIFARMY

Pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, starosty Městské části Praha 7
Jana Čižinského a s podporou ministerstva zemědělství.


Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, 170 00 Praha 7 - Letná
www.nzm.cz