• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Krajské dožínky Pardubice

23. září


Krajské dožínky – Den zemědělců, potravinářů a venkova Pardubického kraje
V neděli 23. září 2018 pořádají zemědělci Pardubického kraje na Pernštýnském náměstí a
přilehlém Komenského náměstí v Pardubicích dožínkovou slavnost. Zemědělci chtějí tuto
nejstarší lidovou tradici přiblížit také lidem ve městě. Právě proto se Krajské dožínky konají
na náměstích.
Od 11,00 do 19,00 hodin si mohou návštěvníci prohlédnout moderní zemědělskou techniku,
ve stáncích ochutnat i nakoupit výrobky oceněné značkou MLS Pardubického kraje, projet se
koňskými povozy. V soutěžním projektu „Zemědělství žije!“ mohou děti i dospělí prověřit své
znalosti z oblasti zemědělství a také si vyzkoušet, že podojit krávu vůbec není jednoduché.
Děti se pobaví u představení loutkového divadla, u stánku DDM ALFA Pardubice si vytvoří
vlastní výrobky a prohlédnou si zookoutek. Pobavit se mohou i u Králičího hopu. Kromě
drobného zvířectva, myslivců a sokolníků se představí i „Dámy v sedle“ z Národního hřebčína
v Kladrubech nad Labem.
Po celou dobu akce poběží kulturní program, ve kterém se představí dechová hudba
Pardubická 6, cimbálovka Donava, DFS Perníček, Karel Gott REVIVAL a František Nedvěd.
Od 18,00 hodin vystoupí slovenská zpěvačka Katarína Knechtová.
Souběžně se na pardubickém zámku představí studenti středních zemědělských a
potravinářských škol i učilišť se svými dovednostmi z oblasti zemědělství i gastronomie.
K vidění zde budou hospodářská zvířata, historické zemědělské nářadí, vázání snopů a povřísel,
mlácení obilí a kovářská dílna.
Společné slavnostní zahájení obou akcí proběhne ve 14,00 hodin na Pernštýnském náměstí.
Přijďte se podívat o čem je dnešní zemědělství, těšíme se na Vás!