• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Krajské dožínky – Den zemědělců, potravinářů a venkova Pardubického kraje

22. září


V neděli 22. září 2019 pořádají zemědělci Pardubického kraje na Pernštýnském náměstí
a přilehlém Komenského náměstí v Pardubicích dožínkovou slavnost. Dožínky jsou jednou
z nejstarších lidových tradic. Lidé na venkově mají tyto tradice zažité, proto chtějí
zemědělci přiblížit svoji práci i lidem ve městě. Právě proto se Krajské dožínky konají na
náměstích.
Od 11,00 do 19,00 hodin si mohou návštěvníci prohlédnout moderní zemědělskou techniku,
ve stáncích ochutnat i nakoupit výrobky oceněné značkou MLS Pardubického kraje, nebo se
projet koňskými kočáry. V soutěžním projektu „Zemědělství žije!“ mohou děti i dospělí
prověřit své znalosti z oblasti zemědělství a také si vyzkoušet, že podojit krávu vůbec není
jednoduché. Děti se pobaví u představení loutkového divadla „Kozlík“ a prohlédnou si živá
hospodářská zvířata i drobné zvířectvo. Nebudou chybět ani myslivci a ukázky řemesel.
Představí se koně z Národního hřebčínu v Kladrubech nad Labem.
Po celou dobu akce poběží kulturní program, ve kterém uslyšíte dechovou hudbu Pardubická
6, Karela Gotta REVIVAL s hostem Bohušem Matušem, VERONU, Tanju a Petra Koláře.
Slavnostní zahájení bude ve 14,00 hodin na Pernštýnském náměstí.
Přijďte se podívat o čem je dnešní zemědělství, těšíme se na Vás!