• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Jízda zručnosti a Zemědělská olympiáda v Českých Budějovicích

21. listopad


V rámci veletrhu Vzdělání a řemeslo, který se bude konat ve dnech 20. - 22. 11. 2013 v Českých Budějovicích, bude Zemědělský svaz ČR pořádat již druhý ročník Jízdy zručnosti traktorem s vlekem a letos poprvé také Zemědělskou olympiádu. Soutěž je určena pro žáky středních odborných škol a učilišť.

Obě soutěže mají pomoci zatraktivnit obor zemědělství a přilákat více studentů ke studiu zemědělských škol. 

Více informací o pořádané soutěži i přihlášku naleznete na webových stránkách výstaviště: http://vcb.cz/kalendar/109-vzdelani-a-remeslo/prihlasky-pro-skoly

Fotografie z loňské soutěže jsou k prohlédnutí na stránkách Zemědělského svazu: http://www.zscr.cz/fotogalerie/gallery-2012-11-Jizda-zrucnosti-Ceske-Budejovice/