• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Finálová jízda zručnosti

29. květen


Finále jízdy zručnosti traktorem s vlekem pro studenty středních škol se uskuteční v rámci polního dne Bednar u Městce Králové na Nymbursku. V rámci programu bude i možnost podívat se do provozu ZS Sloveč a do třídírny vajec PROAGRO Nymburk.