• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Dožínky pro děti Loděnice

26. srpen


Zemědělské družstvo  Hraničář Loděnice a S-Profit Agro s.r.o. Jindřichov pořádají v sobotu 26.8.2017 pro širokou veřejnost a hlavně pro děti

„ D ě t s k é  d o ž í n k y   2 0 1 7 “

Pro děti připravujeme naučné aktivity v podobě poznávání zemědělských plodin, semen, krmiv, druhů hospodářských zvířat a zemědělské techniky. 

Cílem je zvýšení atraktivity zemědělského sektoru a ukázat veřejnosti a zejména pak dětem, jaký význam má zemědělství, proč je tolik důležité a také zdůraznit jeho neodmyslitelnou úlohu ve společnosti a krajině.

Přílohy
plakat-doz.doc