• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Dožínky Pardubice

24. září


Krajské dožínky – Den zemědělců, potravinářů a venkova Pardubického kraje
V neděli 24. září 2017 pořádají zemědělci Pardubického kraje na Pernštýnském
náměstí v Pardubicích dožínkovou slavnost. Tuto nejstarší lidovou tradici, která oslavuje
konec žní a poděkování přírodě za obživu na další období, chtějí zemědělci přiblížit také
lidem ve městě. Právě proto se Krajské dožínky konají na náměstí.
Od 11,00 do 19,00 hodin si mohou návštěvníci prohlédnout moderní zemědělskou
techniku (dnešní traktor už zdaleka není co býval), ve stáncích pak ochutnat i nakoupit
výrobky oceněné značkou MLS Pardubického kraje, projet se koňskými kočáry.
V soutěžním projektu „Zemědělství žije!“ mohou děti i dospělí prověřit své znalosti
z oblasti zemědělství a také si vyzkoušet, že podojit krávu není tak úplně jednoduché.
Děti se pobaví u představení loutkového divadla, u stánku DDM ALFA Pardubice si mohou
samy vyrobit hračku a prohlédnou si MINIZOO. Kromě myslivců, sokolníků a zahrádkářů
se představí i čtyřspřeží z Kladrubského hřebčína v Kladrubech nad Labem.
Po celou dobu akce poběží kulturní program, ve kterém se představí dechová hudba
Řetůvanka, cimbálovka s Jožkou Šmukařem, folklorní soubor Baldrián, Karel Gott
REVIVAL a skupina Ready Kirken. Od 18,00 hodin vystoupí zpěvačka Olga Loumová.
Návštěvníci Krajských dožínek mohou zavítat také do přilehlých prostor pardubického
zámku, kde jim studenti středních zemědělských i potravinářských škol a učilišť
předvedou své dovednosti jak z oblasti zemědělství, tak i gastronomie. K vidění zde
budou hospodářská zvířata, historické zemědělské nářadí, mlácení obilí a kovářská dílna.
Společné slavnostní zahájení obou akcí proběhne ve 14,00 hodin na Pernštýnském
náměstí.
Přijďte se podívat o čem je dnešní zemědělství, těšíme se na Vás!