• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

DOD ZOD Kolinec

18. červen


Ve středu 18. června budou od 10 do 17 hodin otevřeny brány také Zemědělsko obchodního družstva se
sídlem v Kolinci na Klatovsku. „Pro návštěvníky bude zajištěna komentovaná prohlídka areálu a haly
výkrmu drůbeže a také výrobna minerálních krmných směsí,“ představuje část programu Jiřina Jandová,
ředitelka klatovské územní organizace Zemědělského svazu ČR. Samozřejmostí je zajištěné občerstvení,
vystavená špičková technika a k pohlazení živá hospodářská zvířata, která budou veselým zpestřením
zejména pro děti mateřských a základních škol, které přijaly pozvání a přijedou se seznámit se
zemědělstvím.