• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

DOD ZEA Rychnovsko, a.s.

15. květen


Den otevřených dveří v akciové společnosti ZEA Rychnovsko ve spolupráci se společnstí BEDNAR FMT. 

V dopoledních hodinách program pro školy, v odpoledních hodinách program pro odbornou i laickou veřejnost.

Těšit se můžete na prohlídku stájí, dojírny, živých zvířat, bioplynové stanice a moderních zemědělských strojů! V rámci odpoledního programu také na předvedení strojů společnosti Bednar FMT a prohlídku jejich výrobního závodu.

Těšíme se na vás!