• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

DOD ZD Rosice u Chrasti

13. - 14. září


V zemědělské družstvu v Rosicích se seznámíte se zemědělskou výrobou - podíváte se, jak vypadá chov prasat a chov skotu, uvidíte moderní zemědělskou techniku včetně ukázky polních prací. Program doplní též prohlídka vlastní pekárny a jatek. 

Samozřejmostí je zemědělská naučná stezka po areálu a další tematické soutěže. Za splněné úkoly čekají soutěžící dárečky od partnerů. 

V bývalé cihelně v Rosicích bude zdarma zpřístupněna expozice historických zemědělských strojů. 

Kontaktní informace naleznete na www.rosice-zd.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu v Rosicích!