• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

DOD ZD Pooslaví

17. září


Na neděli 17. září od 13 do 18 hod připravuje družstvo POOSLAVÍ Nová Ves den otevřených dveří pro veřejnost. Navazuje tak na předešlé dny otevřených dveří, o které byl velký zájem. Zářijový program bude mít spoustu novinek, které zaujmou děti i dospělé. Kromě prohlídky areálu, kravínů a bioplynové stanice bude k vidění Sterlingův funkční model motoru, RC modely zemědělských strojů na ovládání a také traktor jezdící podle navigace v areálu střediska.

           

Děti se mohou svézt na ponících, vyzkouší si dojení umělé krávy, nebude chybět malování na obličej, šlapací traktory, zážitkový stánek projektu Zemědělství žije! a také dvě divadelní představení. Jihočeské muzeum návštěvníkům ukáže výrobu sýrů. A právě sýry i tvaroh si budou moci zájemci koupit. A také burčák. Dospělí se mohou svézt na bryčce tažené koňmi. Veřejnosti se také představí nová soukromá zemědělská škola z Pozďatína na Třebíčsku.

 

Ukážou, jak se starají o půdu. Představí protierozní opatření

Součástí programu bude také představení protierozního opatření.  Ministerstvo zemědělství začalo letos s projektem demonstračních farem, na kterých se mohou zemědělci i další zájemci seznámit se správným hospodařením s půdou. „Veřejnosti i zemědělcům budeme ukazovat nové osevní postupy a technologie. Erozi půdy nebereme na lehkou váhu. Ministerstvo zemědělství připravilo protierozní opatření, týká se všech, kteří hospodaří na půdě. Jsme jedni ze sedmi zemědělských subjektů v České republice, kde s novými postupy zabraňující erozi půdy seznamujeme zemědělce i veřejnost,“ uzavírá předseda Lukáš Jurečka.