• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

DOD Zalužany

20. červen


Den otevřených dveří se uskuteční také na Příbramsku v ZS Zalužany a.s.

Návštěvníci budou mít možnost podívat se do běžného provozu na mléčné farmě, nahlédnout do dojírny, stájí, odchovny mladého dobytka a do teletníku. V ZS Zalužany se chová také v ČR méně známé normandské plemeno skotu. Návštěvníci se zde dozvědí při prohlídce mnoho zajímavostí. 

V rámci doprovodného programu bude vystavena zemědělská technika. Se Zemědělstvím žije! si budou moci nejen děti ověřit své znalosti na naučné stezce i při poznávačkách.

Farma bude otevřena od 9.00 do 16.00. Na dopoledne jsou zvány také školy.