• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

DOD Mžany

11. červen


Zemědělský den s chovatelskou soutěží se tradičně koná na středisku v Sověticích.