• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

DOD Montamilk Kamenné Zboží

15. říjen


          Z e m ě d ě l s t v í    ž i j e!        

  MONTAMILK, s.r.o Kamenné Zboží

při příležitosti 20. výročí vzniku firmy

a

    Zemědělský svaz České republiky

      a jeho územní organizace Nymburk

 ve spolupráci s firmami

 PRAGOLAKTOS Kyje - PEKASS s.r.o. Milovice - FIALA s.r.o. Milovice

  zvou základní školy na

   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

 středa  dne 15. října 2014

od 8.30  do 16.00  hodin

 areál živočišné výroby v Kamenném Zboží

 

  • komentované prohlídky stájí(dojné krávy, skot ve výkrmu)
  • komentovaná prohlídka zemědělské techniky
  • naučná stezka pro žáky základních škol
  • občerstvení

 

 

….......................................................................................................................................................................................

 

Jezte české potraviny – jsou zdravé!