• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

DOD Kokory

20. - 21. červen


Ve dnech 20. - 21. června 2014 pořádá Zemědělské družstvo Kokory na Přerovsku svůj Den otevřených
dveří, na který jsou srdečně zváni příznivci zemědělství z širokého okolí včetně dětí a laické veřejnosti. Na
pátek je připraven oficiální program zahrnující mimo jiné diskusi odborné zemědělské veřejnosti s ministrem
zemědělství Marianem Jurečkou, která bude zahájena ve 14 hodin. Přijměte pozvání na tuto besedu a
využijte příležitosti diskutovat s ministrem o vašich problémech v zemědělství.

Během pátečního dopoledne bude k dispozici prohlídka areálu družstva, návštěva mléčné farmy, prezentace,hodnocení a ochutnávky regionálních potravin včetně ochutnávek masných výrobků z vlastních jatek. Pozvání do zemědělského podniku přijaly i třídy z okolních základních škol, pro které bude připraven naučný program o zemědělství.  V sobotu bude areál zemědělského družstva otevřen po celý den a vítáni budou všichni zájemci o  komentované prohlídky.