• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

DOD Agro Jesenice

27. květen


Program:
Od 9.00h a každou celou hodinu prohlídkový okruh
1. Slavnostní otevrení a prohlídka zemedelského muzea
2. Prohlídka historické
a soucasné techniky - areál dvora
3. Prohlídka kravína a seznámení
s výrobou mléka - areál VKK
4. Prohlídka bioplynové stanice - areál VKK
Program pro deti:
1. Jízda detským vláckem
2. Poznávání semen
3. Naucná stezka o zemedelství
4. Ukázka drobného domácího zvírectva ZO - CSCH Vestec