• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

DOD Agra Řisuty

11. červen


Tradiční polní a zemědělský den společnosti Agra Řisuty s.r.o. se letos uskuteční ve středu 11. června. Den otevřených dveří na farmě v Ledcích bude předcházet odborný polní den ve spolupráci s Osevem jih s.r.o. na pokusy s ozimou pšenicí.

Brány areálu se otevřou v 10 hodin a návštěvníci si budou moci prohlédnout moderní zemědělské stroje a historickou techniku. Nebudou chybět ani zvířata a další stánky se zemědělskou tématikou. Program doplní bohaté občerstvení a pestrá tombola.

V rámci naučného stánku Zemědělství žije!, které zve k programu také okolní školy, bude připraveno, kromě stálého naučného programu s naučnou stezkou a poznávací soutěží, také několik dílčích stanovišť se praktickými činnostmi. Děti budou moci házet bramborou do koše, vozit slámu v kolečku či hledat semínka v kupce sena.

http://www.agra-risuty.cz/