• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina

6. záříZemědělský svaz ČR, územní organizace Jihlava, Krajská rada Kraje Vysočina, Agrotom marketing, město
Jihlava a mnohé další organizace spolupořádají zemědělský den, který se uskuteční v Jihlavě na
Masarykově náměstí v sobotu 6. září od 10 hodin. Těšit se můžete na zemědělský doprovodný program,
trh řemesel, regionální potraviny a také legendární soutěž Králičí hop a spoustu další zábavy.