• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Den zemědělců, potravinářů

7. říjen


výstava drobného zvířectva, zemědělské techniky a trhy na školním statku v Měšicích 

od 10:00