• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Den zemědělce

11. - 12. září


více na: https://www.denzemedelce.cz/

 

náš stánek naleznete na výstavě ve středu