• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Den otevřených dveří ZD Sloupnice

24. - 25. březen


Den otevřených dveří ZD Sloupnice se uskuteční 25. března 2017 od 9 do 14 hodin na mechanizačním středisku ve Sloupnici. Připravena bude prohlídka podniku, výstava zemědělské techniky s možností projížděk, prohlídka bioplynové stanice a mléčné farmy. Ochutnávky z řeznictví, občerstveneí a v neposlední řadě také poznávací soutěže a naučná stezka Zemědělství žije!

V sobotu se těšíme na veřejnost, pátek bude věnován obchodním partnerům a především školám. 

Jste srdečně zváni!

 

Přílohy
sloupnice.jpg