• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Den otevřených dveří v Šestajovicích

3. - 4. květen


Pilotní Den otevřených dveří v členském podniku Zemědělského svazu se uskuteční v pátek a v sobotu 3. a 4. května 2013 na půdě Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny.

Ředitel společnosti, pan Ing. Miloši BULÍŘ, se zhostil náročného úkolu zorganizovat tuto akci, za což mu předem patří obrovský dík. Společnými silami stále dolaďujeme program pro děti i dospělé, pro laickou i odbornou veřejnost.

Oficiální zahájení DOD proběhne v pátek 3. května od 10 hodin, na tento den jsou pozvány školy z blízkého okolí, ale i široká veřejnost má dveře otevřené. Nebude chybět občerstvení, uzeniny a mléčné výrobky z vlastních zdrojů, na sobotu je připravena živá kapela! Po oba dny budou připraveny naučné soutěže o zemědělství, přehlídka strojů, komentované prohlídky stájí, živá zvířata a dárečky pro nejmenší návštěvníky.

Přijeďte podpořit DOD svoji návštěvou a poznat zemědělství přímo v podniku.

Doufáme v pěkné počasí a těšíme se na viděnou v Šestajovicích!