• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Biojarmark Český Těšín

23. září


Představení projektu Zemědělství žije! se uskuteční také v rámci Biojarku v Českém Těšíně a to v pátek 23. září na náměstí od 9 do 16 hodin. 

Biojarmark je organizován v rámci oslav září – měsíce biopotravin s cílem podpořit zdravý životní styl, ekologické zemědělství a regionální farmy.

Přílohy
biojarmark3.pdf