• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

2012 Národní výstava skotu, Radešínská Svratka

6. září


Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.