• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Jízda zručnosti a olympiáda

Regionální a celorepubliková jízda zručnosti

Vybrané střední zemědělské školy ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR pořádají regionální kola jízdy zručnosti s postupem do celostátního kola, které se uskuteční 22. června 2017 pod SOŠ a SOU Sušice. Více naleznete v propozicích zde.

Soutěže

Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice a dalšími partnery připravuje soutěže pro žáky středních odborných škol a učilišť se zaměřením na zemědělství. Jedná se o dvě soutěže – Jízdu zručnosti traktorem s vlekem a Zemědělskou olympiádu. Cílem soutěží je zvyšování a porovnání odborných dovedností v rámci středních škol, výměna zkušeností a získání nevšedních zážitků. Neméně důležitým cílem soutěží je propagace zemědělských oborů a motivace mladých lidí k jejich studiu.

Soutěže se konají v rámci podzimního veletrhu Vzdělání a řemeslo, vždy druhý den výstavy.

Jízda zručnosti traktorem s vlekem

Soutěžící musí vlastnit ŘP sk. T. Úkolem soutěžícího je projet předem vytyčenou trasu a splnit úkoly jednotlivých stanovišť v co nejkratším čase. Na trase je osm překážek – správné zahájení jízdy, pravoúhlá zatáčka, slalom, zastavení na přesnost, couvání do garáže, průjezd osmičkou, přistavení k rampě, správné zakončení jízdy. Není důležité pouze co nejrychleji projet trasu, ale také co nejpřesněji a sesbírat minimum trestných bodů.

Zemědělská olympiáda

Soutěžící absolvuje deset disciplín – dojení z umělého vemene, odhad hmotnosti zvířete a rostlinné komodity, naložení a převoz slámy na kolečku, skládání anglické uzdečky, poznávání semen, plodin, krmiv, plemen hospodářských zvířat a strojů a vyplní test teoretických znalostí s 20 otázkami na téma všeobecné zemědělství, mechanizace, rostlinná a živočišná výroba. Každá disciplína je samostatně hodnocena body a vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů.

Zemědělské soutěže – ročník 2016

Popis Příloha
Jízda zručnosti 2016 – Hodnocení příloha
Zemědělská olympiáda 2016 - Hodnocení příloha

Zemědělské soutěže – ročník 2015

Popis Příloha
Jízda zručnosti 2015 – Hodnocení příloha
Zemědělská olympiáda 2015 - Hodnocení příloha

Zemědělské soutěže – ročník 2014

Popis Příloha
Jízda zručnosti 2014 – Hodnocení příloha
Zemědělská olympiáda 2014 - Hodnocení příloha

Zemědělské soutěže – ročník 2013

Popis Příloha
Jízda zručnosti 2013 – Hodnocení příloha
Zemědělská olympiáda 2013 - Hodnocení příloha

Zemědělské soutěže – ročník 2012

Popis Příloha
Jízda zručnosti 2012 – Hodnocení příloha