• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Jízda zručnosti traktorem s vlekem

Regionální a celostátní jízda zručnosti traktorem s vlekem (od r. 2017)

Regionální kola jízd zručnosti traktorem s vlekem je určena pro studenty středních zemědělských škol a učilišť. Konají se v dubnu a květnu na vybraných středních zemědělských školách a učilištích v osmi krajích za podpory Zemědělského svazu a územních organizací.

Celostátní kolo jízd zručnosti se koná ve spolupráci se školou, která předešlý rok zvítězila a soutěž ještě nepořádala.

V roce 2017 se celostátní kolo uskutečnilo 22. června 2017 pod SOŠ a SOU Sušice v Janovicích nad Úhlavou.

V roce 2018 se uskuteční národní jízda zručnosti pod SZeŠ Opava ve spolupráci se ZP Otice, a to v pátek 22. června 2018.

Materiály:

Popis Příloha
jízda zručnosti 2018 - výsledky příloha
Pozvánka Světlá nad Sázavou 2018 příloha
Pozvánka Sušice 2018 příloha
Pozvánka Tišnov 2018 příloha
Pravidla celostátní finále a seznam regionálních kol jízdy zručnosti 2018 příloha
Pozvánka Blatná 2018 příloha
Propozice jízda zručnosti 2017 příloha

Jízda zručnosti traktorem s vlekem a zemědělská olympiáda (2012 - 2016)

Zemědělský svaz ČR ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice a dalšími partnery pořádal soutěže pro studenty středních odborných škol a učilišť se zaměřením na zemědělství. Jedná se o dvě soutěže – Jízdu zručnosti traktorem s vlekem a Zemědělskou olympiádu. Cílem soutěží je zvyšování a porovnání odborných dovedností v rámci středních škol, výměna zkušeností a získání nevšedních zážitků. Neméně důležitým cílem soutěží je propagace zemědělských oborů a motivace mladých lidí k jejich studiu.

zemědělských oborů a motivace mladých lidí k jejich studiu. Soutěže se konaly v rámci podzimního veletrhu Vzdělání a řemeslo na výstavišti v Českých Budějovicích. Z důvodu poptávky po národním kole jízd zručnosti jsme proto v roce 2017 změnili systém soutěže a přesunuli ji blíže ke studentům.

Jízda zručnosti

Soutěžící musí vlastnit ŘP sk. T. Úkolem soutěžícího je projet předem vytyčenou trasu a splnit úkoly jednotlivých stanovišť v co nejkratším čase. Na trase je osm překážek – správné zahájení jízdy, pravoúhlá zatáčka, slalom, zastavení na přesnost, couvání do garáže, průjezd osmičkou, přistavení k rampě, správné zakončení jízdy. Není důležité pouze co nejrychleji projet trasu, ale také co nejpřesněji a sesbírat minimum trestných bodů.

Zemědělská olympiáda

Soutěžící absolvuje deset disciplín – dojení z umělého vemene, odhad hmotnosti zvířete a rostlinné komodity, naložení a převoz slámy na kolečku, skládání anglické uzdečky, poznávání semen, plodin, krmiv, plemen hospodářských zvířat a strojů a vyplní test teoretických znalostí s 20 otázkami na téma všeobecné zemědělství, mechanizace, rostlinná a živočišná výroba. Každá disciplína je samostatně hodnocena body a vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů.

Zemědělské soutěže – ročník 2016

Popis Příloha
Jízda zručnosti 2016 – Hodnocení příloha
Zemědělská olympiáda 2016 - Hodnocení příloha

Zemědělské soutěže – ročník 2015

Popis Příloha
Jízda zručnosti 2015 – Hodnocení příloha
Zemědělská olympiáda 2015 - Hodnocení příloha

Zemědělské soutěže – ročník 2014

Popis Příloha
Jízda zručnosti 2014 – Hodnocení příloha
Zemědělská olympiáda 2014 - Hodnocení příloha

Zemědělské soutěže – ročník 2013

Popis Příloha
Jízda zručnosti 2013 – Hodnocení příloha
Zemědělská olympiáda 2013 - Hodnocení příloha

Zemědělské soutěže – ročník 2012

Popis Příloha
Jízda zručnosti 2012 – Hodnocení příloha