• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Zemědělský den SOŠ a SOU Sušice - 4.11. 2014