• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Škola v přírodě Chaloupky - ZŠ Štěpánská, Praha

Ekologické centrum environmentální výchovy Chaloupky na Vysočině: 

soutěže, hry, výroba sýrů, výroba másla, zpracování vlny, mletí mouky, pečení chleba, návštěva farmy, krmení zvířátek, včelařství a mnoho dalších naučných aktivit

Beseda o zemědělství: povídání o zemědělství, rostlinné výrobě, zpracování, chovu skotu a prasat včetně vědomostních a poznávacích soutěží