• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Kopidlenský kvítek 2015

22. Kopidlenský kvítek 2015 - Mistrovství ČR v zahradnickém oboru

Kopidlno (11.října 2015) Ve Střední škole zahradnické v Kopidlně se uskutečnil 22. Kopidlenský kvítek. V mezinárodní soutěži žáci středních škol poměřili své znalosti a dovednosti v zahradnickém oboru. Prodejní výstava nabídla zahradnické potřeby, výpěstky i techniku. Slavnostně vyzdobené místnosti kopidlenského zámku a přilehlé prostory zahradnické školy shlédlo více než 8 000 spokojených návštěvníků.

Kopidlenský kvítek, který se letos včetně navazujícího programu konal 7. až 10. října není jen velmi navštěvovanou výstavou, kterou v loňském dvacátém prvním ročníku shlédlo více  než 8 tisíc návštěvníků, ale také soutěžním kláním zejména pro žáky středních zahradnických škol. Jsou zde ovšem také soutěžní disciplíny v zahradnických dovednostech pro základní a speciální školy Kopidlenský kvíteček, Kopidlenský kapřík a Kopidlenské poupě, což žáky významně motivuje při výběru budoucího povolání.

Za podpory Královéhradeckého kraje, Asociace zahradnických společenstev (AZS), Svazu květinářů a floristů ČR, MZe a SZIF,  ale také firmy PLASTIA soupeřili žáci zahradnických škol v mezinárodní soutěži Kopidlenský kvítek v odborných zahradnických dovednostech a znalostech – výsadba rostlin, řízkování, roubování, poznávání rostlin, vazba květin a aranžování floristických kompozic. Význam soutěže je značný i v souvislosti s jeho návazností na projekt České ručičky, který je přehlídkou odborných dovedností žáků středních škol. Díky těmto vazbám můžeme o Kopidlenském kvítku mluvit jako o zahradnickém mistrovství republiky, jehož vítěz se účastní na slavnostním finálovém večeru - Přehlídky soutěží odborných dovedností vybraných oborů učňovského školství České ručičky. Letošním vítězem se stal Tomáš Hakl z kopidlnské zahradnické školy, který tak obhájil loňské vítězství. Jiří Dusbaba, tajemník (AZS):  „bez obětavé nemalé práce všech zaměstnanců i žáků zahradnické školy v Kopidlně by obor neměl jednu ze tří nejvýznamnějších soutěží, kterou AZS vedle Děčínské kotvy (mistrovství republiky ve floristice) a Lipové ratolesti (zaměřené na realizaci zahradních úprav) podporuje. Kopidlenský kvítek je jakousi královnou mezi takovými-to soutěžemi nejen pro obdivuhodnou návštěvnost z řad návštěvníků a zájem o její výsledky mezi odbornou veřejností, ale zejména proto, že svými disciplínami zasahuje jako jediná do všech částí zahradnického oboru.“

Druhý říjnový víkend se zámecký areál otevřel veřejnosti. Tisíce návštěvníků si mohly prohlédnout přehlídky soutěžních výtvorů i nazdobený zámek, v jehož prostorách, kde probíhá běžná výuka, jsou vyzdobené místnosti floristickými kompozicemi žáků, letos na téma „. Kouzlo řemesel.  .“ , historický sbírkový skleník, který je pro svou originalitu významnou technickou památkou, obdivuhodný výukový park, v němž mohli návštěvníci zakoupit v prodejních stáncích mnohé rostliny do svých zahrad, zahradnické potřeby, výpěstky i drobnou zemědělskou techniku .  V letošním roce se představily profesní svazy se svými výpěstky a to: Zelinářská unie Čech a Moravy zastoupená firmou Hanka Mochov s.r.o., Ovocnářskou unii České republiky zastupoval s ovocem Petr Kareš a Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích. Zajímavá byla i výstava odrůd ovoce jak z řad profesionálních ovocnářů, ale i zahrádkářů.Členové SKF ČR  zde představili značku Česká květina. K vidění byly nádherné chryzantémy, bramboříky, azalky a asparagus. Nádherné květiny dodala firma AZALEA Chlumec s.r.o. Prezentovaná zde byla také Klára Franc Vavříková jako svazová a česká reprezentantka na EUROPA CUPu 2016 v italském Janově. Výstavu provázel bohatý doprovodný program - přehlídka floristického umění na pódiu ve sportovní hale v podání „mistra“ aranžéra Petra Kopáče, módní přehlídka společenských a svatebních šatů doplněná kyticemi vázanými studentkami zahradnické školy, hudební vystoupení, apod. Ve sportovní hale se prezentovala také Regionální potravina Hradeckého kraje. Tuto akci zaštiťovala hradecká krajská AK ČR ve spolupráci s KIS tohoto kraje. A tak nebyla nouze ani o prezentace některých z nich.  Nechyběla ani prezentace Zemědělského svazu ČR v podobě zemědělské osvěty v rámci projektu Zemědělství žije! Kromě tradiční naučné stezky a poznávání obrázků čekala na návštěvníky bohatá výstavka sušených zemědělských plodin a semínek. Nechyběla ani ukázka krmiv a druhů půd. A jelikož se jednalo o zahradnickou výstavu, byla připravena i soutěž a poznávání několika druhů ovoce a zeleniny včetně jeho třídění.

 Ke Kopidlenskému kvítku také neodmyslitelně patří i tradiční pochoutka zámecké kuchyně- *Kopidlenský řízek*. Již nyní je možné se těšit na 23. ročník Kopidlenského kvítku.