• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Jízda zručnosti a Zemědělská olympiáda v Českých Budějovicích - 21.11. 2013