• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

DOD Farmet Česká Skalice 8.6.2017

Rekordní oslava výročí

V roce 25. výročí založení firmy, uspořádala společnost Farmet a. s. velký Firemní den Farmet v České Skalici. Na ploše šesti hektarů nabídla na počátku června zákazníkům, všem příznivcům zemědělské techniky i zahraničním hostům bohatý program. Po zahájení, jehož se ujal generální ředitel Ing. Karel Žďárský, následoval odborný program. Ve dvou velkých stanech se návštěvníci mohli seznámit jednak s historií, současností a tak trochu i budoucností firmy Farmet, jednak s výrobním programem divize Oil & Feed Tech zaměřené na technologie pro zpracování olejnatých semen, filtraci a rafinaci rostlinných olejů a extruzi krmiv.

Firemní dny Farmet v České Skalici začaly konferencí s obchodními partnery a významnými zákazníky. Ve velkokapacitním stanu s veškerým vybavením se sešlo více než 900 hostů z celého světa. Hlavním poselstvím generálního ředitele a majitele společnosti Farmet Ing. Karla Žďárského bylo, že chce budovat firmu na rodinných základech a dále rozvíjet komplexní služby našim zákazníkům. Současně představil rozšířený slogan společnosti:

Součástí firemního dne byla již poněkolikáté osvěta zaměřená na žáky základních škol. Několik set dětí si přišlo prohlédnout moderní zemědělskou techniku a získat spoustu informací o zemědělství v naučném stánku Zemědělského svazu s názvem Zemědělství žije! V něm měli možnost poznat různorodost tohoto oboru v podobě poznávání semínek pěstovaných rostlin, sušených plodin, ukázek krmiv hospodářských zvířat či poznávání vyobrazených rostlin, zvířat a strojů. Naprostá většina si vyzkoušela na umělém vemenu, jak se dříve dojilo. A jako odměnu získali kromě dárečků od pořadatele firemního dne, společnosti Farmet, i brožurky, v nichž je popsán postup pěstování nejdůležitějších skupin plodin a chov hospodářských zvířat.

Ukázky technologií

Hlavní část programu však byla zaměřena na zemědělskou techniku a technologie pěstování plodin. Při největší prezentaci zemědělské techniky a technologií v historii firmy bylo pro návštěvníky připraveno více než 50 strojů, včetně několika zajímavých novinek, a 20 aktivních ukázek. Na rozdíl od minulých akcí, kdy pořadatel simuloval jednotlivé technologie pěstování plodin při praktickém předvádění techniky, byly letos tyto technologie prezentovány staticky, na přilehlých parcelkách.

Tento způsob prezentace je rozhodně velmi zajímavý a návštěvníkům přináší něco nového. „Už několik let se snažíme demonstrovat uspořádání jednotlivých strojů v technologiích zpracování půdy, aplikace hnojiv a setí,“ vysvětlil ředitel divize zemědělské techniky Ing. Michal Nýč a pokračoval: „Letošní novinkou je rozsáhlá prezentace čtrnácti nejmodernějších pěstebních technologií na demonstračních parcelách. Návštěvníci tak mají čas si v klidu prohlédnout sled jednotlivých strojů tak, jak by se měly použít v konkrétní technologii. Tedy od podmítky přes zpracování půdy, setí až po ukázku výsledného porostu.“ Návštěvníci tak viděli i porosty pšenice, řepky nebo kukuřice a mohli posoudit vliv jednotlivých technologií na stav porostu. Polní dny v České Skalici jsou rok od roku větší, přinášejí větší množství vystavených a předváděných strojů, a jak ukázala letošní akce, i zajímavé novinky v oblasti prezentace. Tomu odpovídá i obliba u zemědělské veřejnosti a čísla návštěvnosti.*

Na více jak 60 parcelách byla vytvořena prezentace více než 14 hlavních pěstebních technologií pro nejběžnější plodiny. Prezentace názorně ukazovaly práci doporučených strojů i s názorným popisem technologického postupu a jeho výhody

Aktivní předvádění

Letošní aktivní předvádění techniky bylo zaměřeno na širokozáběrové stroje a na stroje pro hluboké zpracování půdy. Byly také předvedeny některé novinky, které jsou zatím v rámci vývojového cyklu testovány a na trhy budou uváděny postupně až od příštího roku.

Volba předvádět hlavně širokozáběrovou techniku nebyla náhodná. V oblasti širokozáběrové techniky se společnost Farmet řadí mezi špičku v oboru a snaží si udržovat konkurenční náskok. Širokozáběrová technika značky Farmet nabízí díky technologii vysokopevnostních ocelí nadstandardní parametry, takže bylo opravdu co předvádět.

V rámci aktivního předvádění byly předvedeny širokozáběrové stroje Kompaktomat, Fantom, Softer, Diskomat, Duolent a Triolent. Z oblasti strojů pro hlubší zpracování půdy byl předveden dlátový kypřič Digger a dále pak novinky Triton a Terrix. Vyvrcholením předvádění byla aktivní ukázka secích strojů, a to jak širokozáběrového Falconu SW, tak kompaktního Falconu Pro.

Během akce prezentace se točila pozornost kolem dvou prototypů, které se v „ostré“ verzi představí v průběhu tohoto roku. Oba stroje mají pracovní záběr šest metrů. Jedním z nich je TRITON 600 a druhý byl čtyřřadý kultivátor TERRIX 600. Oba se vyznačují nízkým požadavkem na tahovou sílu.

Radličkový kypřič

Mezi představenými novinkami nechyběl univerzální, modulární radličkový podmítač a kypřič FANTOM PRO. Tento stroj v záběru 12,5 metru je velmi oblíbený u velkých podniků a soukromých zemědělců, kteří ho využívají hlavně k celoplošnému podříznutí při podmítce a pro kypření s intenzivním mícháním do hloubky 15 cm. Modelovou řadu Fantom rozšiřuje nově představený pracovní záběr 8,5 metru určený pro tažné prostředky o výkonu od 330 k. Do konce roku bude představen stroj o záběru 10,5 metru s požadovaným výkonem od 400 k a následovat bude nejmenší z této modelové řady PRO 6,5 metru s minimálním výkonem 270 koní.

Zákazníci oceňují celoroční, univerzální použití tohoto stroje v různých technologiích, kvalitní prokypření a promíchání půdy s následným zapravením rostlinných zbytků s relativně nízkým tahovým odporem. Stroj dokáže pracovat rychle a kvalitně na jaře ve velmi vlhkých podmínkách, kdy se stroj pohybuje po integrované transportní nápravě a pracovních kolech, přes která se plynule hydraulicky nastavuje hloubka zpracování, a stroj nemusí být vybaven zadním válcem. Zadní válec je umístěn na paralelogramu, přes který se hydraulicky nastavuje přítlak válce na půdu a je přizpůsoben pro jednoduchou a rychlou výměnu zadních válců. Válce je možné zvolit dle technologie, pracovních a půdních podmínek. Pětiřadý podmítač a kypřič má rozteč pracovních orgánů 190 mm, na kterých lze pomocí narážecího systému bezproblémově a hlavně efektivně měnit opotřebitelné díly, případně zaměnit dláto za radličku, a radlice mají optimalizovaný tvar s nízkým tahovým odporem. Pracovní rychlost dosahuje až 12 km/hod. Světlost rámu je nadstandardních 655 mm, odolává ucpávání a vyniká vysokou průchodností. Fantom PRO je již v základu vybaven předním hydraulickým flexi-boardem, který se jednoduše ovládá přes vlastní hydraulický okruh a jehož práci oceníte při předseťové přípravě půdy. Chytře řešená konstrukce stroje s využitím vysokého podílu zušlechtěné vysokopevnostní ocele je zárukou dlouhé životnosti stroje i v těch nejtěžších podmínkách.

Modulární setí

Falcon SW je modulární secí vůz, který je určen pro výsev všech běžných plodin v různých technologiích zakládání porostů dle zvolené předzpracující a výsevné sekce. Modularita stroje umožňuje širokou škálu kombinací pracovních sekcí dle technologických požadavků a plodinového zaměření jednotlivých zákazníků. Pracovní sekce jsou zavěšeny v rychloupínacích závěsech, to výrazně usnadňuje jejich výměnu. Zadní závěs je standardní TBZ kategorie III, takže lze agregovat i standardní nesené secí stroje nebo stroje na zapravování hnojiv.

Mohutná nízkotlaká pojezdová kola zajišťují velmi nízký měrný tlak na půdu a výbornou stabilitu stroje při přepravě. Zajišťují také nízký tahový odpor a vysokou stabilitu i při vysokých rychlostech setí nad 15 km/hod. Pracovní šířka výsevných sekcí může být různá pro jednotlivé technologie. Výsevná lišta s diskovými secími botkami s roztečí 12,5 nebo 15 cm pro výsev obilovin a luskovin až do záběru 12 m. Výsevné jednotky pro přesné setí kukuřice s pracovním záběrem 6 až 12 řádků (70 – 75 cm). Pracovní sekce pro setí kukuřice mohou být vybaveny diskovými jednotkami pro aplikaci hnojiva.

Standardní výbava Falconu SW zahrnuje jednokomorový zásobník o objemu 3,6 m3, na přání lze dodat také dvoukomorový zásobník o objemu 5,5 m3 s rozdělením 60:40 pro osivo a hnojivo. Na hydraulicky ovládaný závěs umístěný pod zásobníkem vpředu lze zavěsit celou řadu předzpracujících sekcí. Na výběr je urovnávací flexiboard, dvouřadá disková předzpracující sekce, dlátová sekce pro pásové zpracování s možností přihnojování, nebo čtyřřadá radličková sekce pro kvalitní předzpracování těžších půd.

Falcon SW lze konfigurovat od jednoduchého secího stroje s pracovním záběrem až 12 m až po kombinovaný secí stroj s předpřípravou půdy, přihnojováním a přesným ukládáním osiva. Lze jej také v agregaci se speciálními kypřiči použít pro hloubkové zapravování hnojiv při základním zpracování půdy.

Mělká podmítka

Diskový podmítač Softer je vhodný zejména pro mělkou podmítku s dokonalým podříznutím a intenzivně zamíchanými rostlinnými zbytky. Zapracovává organické hnojivo, meziplodiny nebo obtížnou vegetaci. Intenzivně připravuje seťové lůžko po podmítce či orbě s optimálním zpětným utužením půdy.

Při agregaci s dostatečně výkonným tažným prostředkem umožňuje Softer zpracovávat půdu rychlostí až 15 km/h. To je zárukou včasného zapravení rostlinných zbytků do povrchové půdy po sklizni. Softer se vyznačuje jednoduchou konstrukcí se zvýšenou odolností, kompaktností a univerzálností s minimem seřizovacích a mazacích míst. Vysoký přítlak na každý z disků společně s prokrajovaným obvodem zajišťuje optimální vnikání i do těžké a přeschlé půdy.

Díky velmi krátké konstrukci stroje je zajištěno přesné hloubkové vedení, výborná stabilita při práci a efektivní rychlé otáčení na souvratích. Disky o průměru 510 mm / 560 mm jsou umístěny ve dvou řadách. Každý z disků je v případě najetí na překážku samostatně efektivně chráněn díky pryžovému uložení.

Disky jsou uloženy v bezúdržbových ložiskách s enormní životností. Optimální geometrie disků zajišťuje vysokou kvalitu práce při velmi dobré produktivitě a vysokému procentu zapravených rostlinných zbytků. Ani při částečném opotřebení disků neztrácení disky ideální pracovní úhel. Rozteč disků o velikosti 24 cm zajišťuje dobrou průchodnost rostlinných zbytků.

Vladimír PÍCHA