• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

DOD Agra Řisuty

Navzdory propršenému dopoledni přišly i děti z mateřských a základních škol. A tak opět jedna ze zdařilých akcí :)