• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Mladí zemědělci

MLADÍ Zemědělci je projekt na podporu českého zemědělství, který se zaměřuje především na osvětu zemědělství mezi laickou veřejností, snaží se ukázat lidem mimo tento obor perspektivitu tohoto oboru, nové trendy a technologie, které se v něm uplatnují apod. Dalším důležitým zaměřením tohoto projektu, jak už je možná z názvu patrné, je podpora mladých a možná jednou budoucích zemědělců, protože v současné době je v zemědělství značný generační propad a tento obor potřebuje mladé, nadané a talentované lidi, kteří se jednou v zemědělství mohou uplatnit na různých pozicích.

Odkaz: http://www.mladizemedelci.cz/