• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Záštita ministra zemědělství

Nad akcí Dny českého zemědělství převzal mj. záštitu také ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.