• Facebook - Zemědělství žije

Poznávejte s námi zemědělství

Dny českého zemědělství

V letošním roce pořádá Zemědělský svaz první ročník celorepublikových Dnů českého zemědělství. Smyslem a cílem této akce je veřejnosti představit zemědělství a tím přispět k pozitivnímu vnímání zemědělství jako zajímavého a moderního oboru a zároveň odbourat mýty, které o zemědělství kolují.

 

Tyto dny otevřených dveřích v zemědělských podnicích se uskuteční v jednotném celorepublikovém termínu, a to 14. – 15. června 2019. Jednotný termín napomůže větší propagaci a dvoudenní charakter akce umožní nahlédnout do tajů zemědělství jak školy, tak i laickou veřejnost. Pátek tak bude určen převážně pro děti ze škol a sobota pro veřejnost, ale i vlastníky půdy, členové družstev a spoluvlastníci podniků atd.

 

Dny českého zemědělství představují cestu, jak přiblížit tento obor i lidem z měst, kteří by se o zemědělství dozvídali jen z doslechu a často si tak na základě mylných domněnek utvořili špatný obrázek.

 

Program bude sestaven na míru zemědělského podniku s tím, že základem jsou komentované prohlídky zemědělskou výrobou od stájí se zvířaty, přes zemědělskou techniku až po výrobní haly, bioplynovou stanici apod. Na tento program naváže naučný, který především dětem představí zemědělství naučně populární formou soutěží. Další doprovodný program již bude pod taktovkou možností jednotlivých podniků.

 

K akci se mohou připojit všechny zemědělské podniky, školní statky a farmy po celé republice, které mají veřejnosti a dětem co ukázat a mají chuť začít měnit celkový pohled na zemědělství, který se v posledních letech na veřejnosti zhoršuje. V současnosti se k akcím přihlásilo 55 podniků, farem a školních statků.